• Bakaláři
Učíme se on-line!

Učíme se on-line!

... ZUŠka jede dál! ...

Moji milí žáci,                                                

dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 vč. provoz základních uměleckých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Pokračujeme v povinném distančním vzdělávání, které je pro žáky dobrovolné. Věříme, že nám dovolíte vstupovat do vašeho on-line světa a budeme se společně těšit ze vzájemné milé a vstřícné komunikace.  

Dny 26. října a 27. října jsou dle Opatření č.j. MSMT-39185/2020-1 stanoveny jako volné dny. Distanční výuka neprobíhá. Stejně tak v době podzimních prázdnin od 28. října do 30. října vč.

Moc se těšíme, že se s vámi všemi potkáme face to face 2. listopadu.

 

                                                                                               Josef Štěpánek, ředitel školy