• Bakaláři
ŠKOLA RYTMU / DRUM CIRCLE

ŠKOLA RYTMU / DRUM CIRCLE

Novinka na naší ZUŠce

ŠKOLA RYTMU / DRUM CIRCLE

Pro všechny žáky naší školy jsme připravili doplňkový kurz Škola rytmu.

Kurz má za cíl prohloubit správné vnímání rytmu a schopnost bezchybně ho reprodukovat. Výuka probíhá ve skupině formou drum circle, neboli skupinového bubnování. Děti se tak učí práci s ostatními, vzájemně se poslouchat a reagovat na změny. To je nezbytná dovednost pro hraní v jakémkoliv hudebním tělesu.

Škola rytmu probíhá formou skupinového bubnování. Jediné, co žáci potřebují, jsou dvě ruce a chuť ponořit se s ostatními do nového zážitku. Jako nástroje nám budou sloužit djembe a cajon. Každou hodinu se budeme točit kolem určitého rytmu, který budeme různými způsoby obměňovat a na jeho základě improvizovat. Začneme těmi nejlehčími a v průběhu školního roku přikročíme ke složitějším rytmům podle schopností žáků ve skupině.

Kurz je vhodný pro všechny děti od 10 do 16 let jako doplňkový kurz ke hře na hudební nástroj či zpěv.

 

Video