• Bakaláři
Hurá! Startujeme!

Hurá! Startujeme!

...od 11.5. již ve školní budově...

Milí žáci, vážení rodiče,

výuka v naší ZUŠce začíná 11. května podle rozvrhu.

Povinnosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka:

Každý žák při prvním příchodu do školy předloží v ředitelně (na pobočce učiteli) Čestné prohlášení (které je na webu školy a bude k dispozici u vstupu do školy) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u žáka. 

Zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zváží rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Výuka probíhá dle Směrnice pro provoz školy od 11. května 2020, kterou ředitel školy stanovil hygienické a provozní podmínky, najdete ji na www.szusberoun.cz.

Chválíme vás všechny, kteří jste neuvěřitelně pracovali na dálku, a to nejen žáky, ale celé rodiny. Jsme na vás všechny pyšní. V době, kdy je svět šedý a smutný se vás chystáme nejen vyučovat, ale také potěšit a pobavit. Tak za námi přijďte, jsme tu pro vás, Pepa Štěpánek